Vítejte ve světě Gridoff Solar

Před 15ti lety, když jsme začínali podnikat jako živnostníci, nás ani nenapadlo, do čeho se to vlasně pouštíme. Za tu dobu jsme nabyli mnoho zkušeností, které dnes můžeme nabídnout i vám, našim váženým zákazníkům a představit vám způsob práce, který někdy tak trošku vybočuje ze zajetých kolejí. Za to vám ale můžeme slíbit, že nebudete litovat naší spolupráce ani na chvíli.

Po těchto patnácti letech sbírání zkušeností, jsme se v březnu roku 2019 rozhodli založit společnost Gridoff Solar s.r.o. Naší fylozofií se již před mnoha lety stala udržitelná enviromentální politika a tak jsme se rozhodli i my přispět troškou do mlýna a začali se věnovat problematice obnovitelných zdrojů energie. Ze všeho nejvíc nás ale uchvátilo slunce, jako nevyčerpatelný zdroj energie a tak začal celý tento příběh.

Od doby, kdy jsme nainstalovali první solární elektrárnu, již uběhlo mnoho času. V průběhu této doby, jsme obzvláště u novostaveb rodinných domů, pociťovali jistý nedostatek kooperace různých řemeslných činností. Proto jsme zde, abychom vám, vážení zákazníci, mohli poskytnout prostor, pro realizaci vašich projektů v té co možná nejkomplexnější formě, alespoň co se týká elektroinstalace a k ní přidružených technologií.

Jinými slovy, nejen že pro vás zrealizujeme instalaci fotovoltaické elektrárny, ale pokud je to třeba, tak provedeme elektroinstalaci včetně všech přidružených technoligií (podlahové vytápění, ohřev teplé užitkové vody, klimatizace, automatizace objektu atd.) ve vaší nemovitosti tak, aby navzájem spolupracovaly a využití takto získané energie, bylo pokud možno maximálně efektivní.

A proč právě název společnosti Gridoff Solar? V minulých letech jsme se specializovali na ostrovní fotovoltaické systémy, které jsou v námi často používaném anglickém jazyce nazývány jako tzv. Off-grid systémy, tedy solární elektrárny, bez možnosti připojení k elektrické distribuční soustavě. Tuto specializaci si stále zachováváme a tak jsme zvolili přesmyčku tohoto výrazu i do názvu naší společnocti. Ke slovu „Solar“ snad ani není co dodat. Snad jen to, že jsme si zvolili koncovku internetové domény „.solar“ a tak už byl tento krok jen logickým vyústěním názvu společnosti.

Na budoucí spolupráci se těší tým společnosti Gridoff Solar s.r.o.

Co skutečně umíme…

Solární elektrárny 99
Elektroinstalace 95
El. zabezpečovací systémy 96
Kamerové systémy 93
Podlahové vytápění 91
Neochota k zákazníkovi 0

Naši partneři